Kategoria «Artykuły»

Wymiary palety

Palety tworzone są według określonych specyfikacji. Wymóg standaryzowania wymiarów palety drewnianej oraz palety plastikowej został podyktowany chęcią wykorzystywania palety w przemyśle, przy maszynach wymagających zestandaryzowanych wymiarów palety. Dlatego też powstało stowarzyszenie EPAL (European Pallet Association), które skupia producentów palet drewnianych i określa standardowe wymiary palety euro. Wyszukiwane słowa kluczowe:wymiary paletyWYMIARYyhs-002producent palet eurowymiary palety standardowej

Karta oceny palety euro

Palety EURO są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej! Standard Palet EUR zdefiniowany jest w Karcie UIC 435. Palety EURO posiadają następujące cechy charakterystyczne: ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów; znak EUR w owalu na prawym wsporniku; znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku; oznaczenie alfanumeryczne na środkowym …

Rodzaje palet

W związku ze zwiększeniem globalnej produkcji i obrotu palet EUR, Europejskie Stowarzyszenie palet EPAL podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych typów palet, które wskazują na ochronę znaku towarowego EUR i EPAL spełniającego wszystkie wymagania jakościowe, które zostały nałożone na tradycyjne drewniane palet euro. Nasza firma jako producent palet możemy produkować palety na indywidualne zamówienie klienta. Klasyczne, drewniane palety euro w rozmiarach 800 x 1200 mm, w Europie …