Artykuły

Wymiary palety

Wymiary palety

Palety tworzone są według określonych specyfikacji. Wymóg standaryzowania wymiarów palety drewnianej oraz palety plastikowej został podyktowany chęcią wykorzystywania palety w przemyśle, przy maszynach wymagających zestandaryzowanych wymiarów palety. Dlatego też powstało stowarzyszenie EPAL (European Pallet Association), które skupia producentów palet drewnianych i określa standardowe wymiary palety euro. Więcej

Wyszukiwane słowa kluczowe:

Karta oceny palety euro

Palety EURO są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej!

Standard Palet EUR zdefiniowany jest w Karcie UIC 435.

Palety EURO posiadają następujące cechy charakterystyczne:

  • ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
  • znak EUR w owalu na prawym wsporniku;
  • znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku;
  • oznaczenie alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg następującego wzoru – NNN-R-MM (Numer licencji producenta palet – Rok – Miesiąc produkcji palet);
  • oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (wymagane dla palet wyprodukowanych po 1.01.2010 r.);
  • klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla palet nowych, zgodnie z tabelą);
  • gwóźdź certyfikujący dla palet naprawionych;
  • równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości. Więcej

Wyszukiwane słowa kluczowe:

Rodzaje palet

Rodzaje palet

W związku ze zwiększeniem globalnej produkcji i obrotu palet EUREuropejskie Stowarzyszenie palet EPAL podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych typów palet, które wskazują na ochronę znaku towarowego EUR i EPAL spełniającego wszystkie wymagania jakościowe, które zostały nałożone na tradycyjne drewniane palet euro. Nasza firma jako producent palet możemy produkować palety na indywidualne zamówienie klienta.

Klasyczne, drewniane palety euro w rozmiarach 800 x 1200 mm, w Europie osiągnęły szczyt możliwości produkcyjnych. W ramach międzynarodowej wymiany towarów pojawiają się pewne problemy w odniesieniu do towarów z USA, gdzie jest najczęściej używany rozmiar palety 48 x 40 cali (ok. 1219 x 1016 mm) lub z Azji, gdzie preferowanym zakresie wymiarów 1100 x 1100 mm. Ze względu na brak międzynarodowego standardu dla palet, które określają wielkość i jakość decyduje Europejskiego Stowarzyszenia palet EPAL, aby utworzyć nową paletę, która tłumiła by tę różnicę. Proponowane są nowe rodzaje palet, które oznaczone są nazwą EUR. Obecnie własnością tego typu palet EPAL: Więcej

Wyszukiwane słowa kluczowe: