Karta oceny palety euro

Palety EURO są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej!

Standard Palet EUR zdefiniowany jest w Karcie UIC 435.

Palety EURO posiadają następujące cechy charakterystyczne:

  • ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
  • znak EUR w owalu na prawym wsporniku;
  • znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku;
  • oznaczenie alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg następującego wzoru – NNN-R-MM (Numer licencji producenta palet – Rok – Miesiąc produkcji palet);
  • oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (wymagane dla palet wyprodukowanych po 1.01.2010 r.);
  • klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla palet nowych, zgodnie z tabelą);
  • gwóźdź certyfikujący dla palet naprawionych;
  • równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.

Wilgotność nowych palet EUR nie może przekraczać 22%.

Palety EUR z cechą EPAL produkowane od 1.01.2010 r. muszą obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15 potwierdzoną nadaniem znaku IPPC. Od 1.01.2011 r. muszą byś suszone komorowo.

Wyszukiwane słowa kluczowe:

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.